آوا ارتباط
آوا ارتباط
با ما تماس بگیرید: 02188707327

سیستم های ویدئو کنفرانس

جهت اطلاعات بیشتر راجع سیستم های ویدئو کنفرانس به روی تصویر یا عنوان کلیک کنید.

تجهیزات سالن های کنفرانس

متن نمایشی جهت معرفی مختصر راجع باکس نمایشی مربوطه آوا ارتباط در این قسمت قرار خواهد گرفت و سپس امکان ادامه مطلب خواهد داشت.

دوربین های مداربسته

متن نمایشی جهت معرفی مختصر راجع باکس نمایشی مربوطه آوا ارتباط در این قسمت قرار خواهد گرفت و سپس امکان ادامه مطلب خواهد داشت.

درباره آوا ارتباط

متن نمایشی جهت معرفی و متن نمایشی درباره ما در این قسمت قرار می گیرد و صرفاً جنبه نمایشی دارد تا توسط مدیریت محترم این قسمت بروزرسانی شده و متن اصلی که مد نظر می باشد در این قسمت قرار گیرد
متن نمایشی جهت معرفی و متن نمایشی درباره ما در این قسمت قرار می گیرد و صرفاً جنبه نمایشی دارد تا توسط مدیریت محترم این قسمت بروزرسانی شده و متن اصلی که مد نظر می باشد در این قسمت قرار گیرد
متن نمایشی جهت معرفی و متن نمایشی درباره ما در این قسمت قرار می گیرد و صرفاً جنبه نمایشی دارد تا توسط مدیریت محترم این قسمت بروزرسانی شده و متن اصلی که مد نظر می باشد در این قسمت قرار گیرد

اطلاعات تماس

نام شرکت: آوا ارتباط
تلفن: 02188707327
فکس: 02188707328
ایمیل: clients@avacon.com